Skip to main content

Bartosz Bilicki

SmartVerum

Multiprzedsiębiorca, od ponad 15 lat zawodowo związany z technologiami internetowymi pracując na różnych stanowiskach, od 2015 roku pogłębia swoją wiedzę w obszarze technologii blockchain, kierując różnymi organizacjami (m.in. Trifinity – blockchain software house czy Stowarzyszenie Blockchain Polska). Aktywnie uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Blockchain i DLT przy Ministerstwie Cyfryzacji, udzielał się podczas gościnnych wykładów na uczelniach krajowych (m.in. SGH, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska etc). Na początku 2021 roku założył firmę SmartVerum, która przeprowadza świat sztuki tradycyjnej do świata cyfrowego, przy wykorzystaniu m.in. tokenizacji.