Skip to main content

Grzegorz Sobiecki

Szkoła Główna Handlowa

Doktor ekonomii i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych “Blockchain: biznes, prawo, technologia”. Współtwórca i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain (SXB).

Badacz kryptoaktywów i technologii blockchain od 2011 roku. Jego publikacje, wykłady, wystąpienia, szkolenia obejmują zagadnienia ekonomiczno-finansowe związane z tokenizacją, zdecentralizowanymi finansami (DeFi/web3), zdecentralizowanymi organizacjami (DAO), walutami cyfrowymi banków centralnych (CBDC), finansowaniem z wykorzystaniem DLT. Badacz pieniądza, alternatywnych systemów wymiany.

Kierownik prac badawczo rozwojowych (B+R) projektu platformy emisji i obrotu tokenami. Członek zespołu naukowego realizującego grant OPUS dotyczący wykorzystania technologii DLT w finansowaniu inwestycji. Konsultant w projektach wykorzystujących technologię blockchain. Były członek “strumienia” Blockchain / DLT i walut cyfrowych w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji “Od Polski papierowej do cyfrowej”. Ekspert NCBIR i PARP, biegły (ad hoc). Wykładowca na studiach MBA. Promotor pomocniczy doktoratu dotyczącego Bitcoina, opiekun kilku innych doktorantów.