Skip to main content

Małgorzata Ignaczewska

KIR

Certyfikowany program & project manager z wieloletnią praktyką zdobytą w takich firmach jak Asseco Poland, Orange Polska czy Cap Gemini & Ernst and Young. Posiada unikalne doświadczenie zarówno w projektach IT jak również usprawniania i reorganizacji procesów biznesowych czy budowania nowych usług „od podstaw”.

W KIR pracuje od 2019 r. jako Program Manager odpowiedzialny za dostarczanie innowacyjnych usług opartych na technologii blockchain tj. Trwały Nośnik 2.0 (nagrodzony mi.in. Digital Exellence Awards 2021) czy System raportowania transakcji oszczędnościowych obligacji skarbowych opartych na technologii blockchain wykorzystywany przez PKO BP i MF.

Wcześniej jako Program Director w Orange Polska prowadziła skomplikowane, wieloproduktowe programy IT. W Asseco Poland w roli Project Manager oraz PMO Manager odpowiadała za realizację strategicznych projektów budowy, wdrażania i rozwoju dedykowanych rozwiązań dla największych instytucji w Polsce.

Obecnie w KIR odpowiedzialna za realizację i rozwój Krajowej Sieci Blockchain oraz związanych z nią usług dodanych świadczonych przez KIR oraz partnerów.

Absolwentka wydziału Zarzadzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Hochschule Anhalt (Betriebswirtschaftslehre).