Skip to main content

Prof. Krzysztof Piech

Uczelnia Łazarskiego, Centrum Technologii Blockchain

Profesor Uczelni Łazarskiego i dyrektor jej Centrum Technologii Blockchain (Warszawa). Doktor habilitowany i doktor nauk ekonomicznych (SGH). Przez około 20 lat wykładał w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji (Warszawa); b. CEO w InvestOn Ltd (Londyn) – jednej z pierwszych na świecie firm inwestujących w kryptowaluty (2015), założyciel startupu w Singapurze, b. szef Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain pod honorowym patronatem Minister Cyfryzacji. Doradca startupów wdrażających technologię blockchain.

Lider biznesowy (2016-2018) Strumienia Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe – grupy ponad 100 ekspertów doradzających Ministerstwu Cyfryzacji. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, sędzia sądu arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Członek Centrum Technologii Blockchain w University College London, zewnętrzny współpracownik Iran Blockchain Labs w Sharif University of Technology. Członek British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, b. członek Bitcoin Foundation, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (i jedyny w niej przedstawiciel nauk ekonomicznych).

Łączy naukę z biznesem. Specjalizuje się w innowacjach, kryzysach gospodarczych, polityce gospodarczej. Lubi stosować narzędzia ilościowe do rozwiązywania problemów gospodarczych (np. prognozowanie makroekonomiczne, rynków finansowych). Od 2013 r. zajmuje się zastosowaniami technologii rozproszonych rejestrów (blockchain) – jest członkiem kilku komitetów technicznych międzynarodowych konferencji.

Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilka opublikowanych w Wielkiej Brytanii; autor ponad stu artykułów naukowych. Był wśród najczęściej cytowanych naukowców SGH. Ekspert polskich i zagranicznych ministerstw, urzędów centralnych, władz regionalnych i partii politycznych (współautor programów dwóch partii). Odbył staż typu job-shadow u Davida Millibanda (b. minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii).

Stypendia na jednych z najlepszych uniwersytetów w Europie i Azji (UCL – Londyn, NUS – Singapur). Wykłady (w kilku krajach) dotyczące wielu aspektów makroekonomii i jej zastosowań, a także praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Prelegent na dziesiątkach konferencji, w tym keynote speaker na konferencjach zagranicznych m.in. w Singapurze i Bangkoku.

Doradca strategiczny, naukowy i biznesowy startupów technologicznych (szczególnie z zakresu ICT oraz blockchain), jeden z pierwszych w Polsce (i na Ukrainie) wykładowców tej tematyki. Jest także konsultantem firm i funduszy inwestycyjnych (VC), członek kilku rad nadzorczych.