Skip to main content

Robert Podpłoński

KIR S.A.

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa nowych technologii: usługi zaufania, uwierzytelnienie i identyfikacja, bezpieczeństwo informatyczne, dane osobowe, usługi płatnicze, telekomunikacja, projekty informatyczne. W KIR odpowiedzialny za obsługę prawną projektu Krajowej Sieci Blockchain oraz Sandbox Blockchain. Autor kilku publikacji na ten temat, w tym obszernego opracowania: „Podpis elektroniczny. Komentarz”, Warszawa 2004. Prelegent na dziesiątkach konferencji i szkoleń.