Skip to main content

Sylwia Gajderowicz

Pełnomocnik Fundacji KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, Dyrektor Zarządzająca Pionem Strategii i Finansów w KIR

Managerka z 20-letnim doświadczeniem na rynku bankowości i finansów. Ciekawa świata technologii, zafascynowana przełomowym wpływem innowacji na zmiany modeli biznesowych, systemy i nawyki. Wierna obserwatorka profesora Scotta Gallowaya.
W trakcie pracy zawodowej brała udział w licznych projektach na rynku kapitałowym i finansowym, w tym jako dyrektor zarządzająca w PKO BP nadzorowała przygotowanie prywatyzacji banku.
W KIR zaangażowana w wiele inicjatyw dotyczących tworzenia nowoczesnych rozwiązań m.in. systemu płatności natychmiastowych oraz w projekty rozwojowe, w tym dotyczące wykorzystania technologii blockchain.
Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami międzynarodowymi oraz studiów Master of Business Administration w Międzynarodowej Szkole Handlu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zarządzania innowacjami, nowoczesnych modeli biznesowych i wykorzystania sztucznej inteligencji.
W KIR odpowiedzialna za wsparcie Zarządu z tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz za obszar controllingu i rachunkowości.