Skip to main content

Szymon Ciach

Radca prawny, Counsel w Kochański & Partners

Szymon specjalizuje się w dziedzinie technologii i regulacji rynków finansowych. Wspiera klientów w procesie zawierania umów IT, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z partnerami zagranicznymi, a także nadzoruje realizację międzynarodowych projektów na poziomie grup kapitałowych. Jest ekspertem w zakresie wdrażania usług chmurowych i outsourcingu IT w sektorze finansowym, posiadającym doświadczenie w realizacji strategicznych projektów migracji danych do chmury. Jako Koordynator Grupy Prawnej powołanej przy Związku Banków Polskich (ZBP) jest współautorem Standardu Polish Cloud 2.0, czyli nowej wersji standardu wdrożenia usługi chmury obliczeniowej dla sektora bankowego. Szymon doradza również w zakresie stosowania technologii rozproszonego rejestru (DLT, blockchain) oraz regulacji dotyczących kryptoaktywów.

Jest współautorem publikacji dotyczących biznesowych i prawnych aspektów technologii blockchain, występuje też jako prelegent na szkoleniach i wydarzeniach branżowych.